Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea şi reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse.
Pentru a contribui la o dezvoltare durabilă, utilizatorii de echipamente electrice şi electronice (EEE) au obligaţia de a respecta următoarele dispoziţii ale ordonanţei:
• să nu elimine DEEE împreună cu deşeurile menajere din locuință;
• să predea DEEE numai către punctele şi centrele de colectare special amenajate în acest scop.
Astfel, utilizatorii de EEE participă activ la valorificarea şi reciclarea DEEE, contribuind la reducerea potenţialelor efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE.
Încălcarea acestor dispoziţii legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati pliantul urmator: Pliant Informare Utilizatori EEE_RoRec.pdf

Pentru centrele de colectare din zona dumneavoastra va rugam sa accesati link-ul urmator: ROREC - Reteaua nationala de colectare